cropped-wp3cce90b8-e1572888879923.png

startpagina Hinskens

Jouw winkel pagina

 Disclaimer

Disclaimer

In onze disclaimer behandelen wij de volgende standpunten.

www.hinskens.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Wij respecteren de privacywet
Contactgegevens:
www.hinskens.nl.nl
Via ons contact formulier
Paul Hinskens,- Hinskens is de Functionaris Gegevensbescherming van www.hinskens.nl Hij/zij is te bereiken via ons contact formulier.
Persoonsgegevens die wij verwerken
www.Hinskens.nl verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contact formulier, dan verwijderen wij deze informatie.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
www.Hinskens.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– www.hinskens.nl volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming gebruiken wij niet

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

www,hinskens.nl.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
www.hinskens.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

www.hinskens.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. www.hinskens.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door www.hinskens.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via ons contact formulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. www.hinskens.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Onze adevertenties

Door Google getoonde advertenties kunnen op basis van veel verschillende factoren worden gepersonaliseerd, zoals de typen websites die u bezoekt en de mobiele apps die u heeft geïnstalleerd. Als advertentiepersonalisatie is uitgeschakeld, kunnen advertenties nog wel gebruikmaken van niet-persoonlijke gegevens, zoals uw globale locatie of de onderwerpen van de website of app die u bekijkt.

Waar personalisatie op is gebaseerd

Google kan advertenties aan u weergeven op basis van veel factoren, waaronder:

 • de typen websites die u bezoekt en de mobiele apps die op uw apparaat zijn geïnstalleerd,
 • cookies in uw browser en de instellingen in uw Google-account,
 • websites en apps die u heeft bezocht en die bij bedrijven horen die met Google adverteren,
 • uw activiteit op een ander apparaat,
 • eerdere interacties met advertenties of advertentieservices van Google,
 • uw activiteit en informatie in uw Google-account.
 • Belangrijk

  Wanneer we u gepersonaliseerde advertenties tonen, koppelen we geen ID uit cookies of vergelijkbare technologieën aan gevoelige categorieën, zoals categorieën op basis van ras, geloof, seksuele geaardheid of gezondheid.

  Google verkoopt uw persoonlijke gegevens nooit aan anderen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

www.hinskens.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  ons of via  contactformulier

Verantwoordelijkheid volgen linken

Startpagina Hinskens, kiest zorgvuldig zijn linken waar wij zelf ook op zouden surfen
De door ons voorgesteld linken zijn is niet voor onze verantwoording in de uitvoer hiervan.
De uitvoering ,gevolgen en of schade van een link is verantwoordelijk voor de website waar u naartoe surft.
Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoer en eventuele gevolgen.
Het volgen van onze voorgestelde linken gebeurt altijd op eigen risic